Engelsk text.

 

 

Välkommen!
Detta är en kort presentation visande några program och pdf-dokument skapade av Jan Lindström.


PC-programmen finns i Windows (32-bitars) - och Linux (både 32 och 64)- versioner. 32-bitars program kan normalt köras på 64-system. 64-bitars versioner fungerar aldrig på 32-bitars system. Filerna skickas komprimerade i antingen zip- eller tar.gz-format. Programmen behöver inte installeras och har små krav på systemen. Windows-versionerna kan köras på andra plattformar (Linux, Mac OS X, BSD och Solaris), med hjälp av Wine. Programmen är fria att använda, om du följer licensen (se medföljande Info-filer).

 

Bortsett från Pdf-dokument, så laddas filerna beskrivna här, nu ned från Koofr.net eller TinyUpload.com (se länkar nedan). Det är snabbt och gratis, och du behöver inga konton för att använda tjänsterna.

 

3DSVARV finns även som Android-app. Den är för nuvarande inte publicerad (utlagt på någon marknad). Så för att installera så får du tillåta "okänd källa", i dina inställningar. Och givetvis lita på den. Appen har ingen åtkomst till ditt övriga system, och kopplar inte upp sig mot nätet. Skall fungera med Android >=4.1.

 

Trycksvarvning historia teknik

afTRYCK version2
Trycksvarvning är ett avancerat och spektakulärt hantverk, med anor långt tillbaka i tiden. Programmet afTRYCK, handlar om just trycksvarvning. Det beskriver tekniken, utrustning och historia, på ett förhoppningvis hyfsat sätt. Version 2 är helt omskriven i nytt språk, stil och format. afTRYCK finns även som PDF-dokument, för den som så önskar. Då uppdelat i 2 versioner, en svensk och en engelsk. Det som saknas i dessa är en animation, och givetvis flexibiliteten som finns i mjukvarorna.
Länkar:

afTRYCK Linux Server1 (afT2c_Lin.tar.gz)

afT R  YC K Linux Server2

afTRYCK Windows Server1 (afT2c_Win32.zip)

afTRYCK Windows Server2

afTRYCK PDF-Svensk

afTRYCK PDF-Engelsk

 

Trycksvarvning Trycksvarv 3d

3DSVARV
Bild-baserat program som tar en sväng runt en trycksvarv i 3d-miljö. Kan ses som ett komplement till afTRYCK. Den text som finns inkluderad, är både på svenska och engelska.
Länkar:

3DSvarv Linux Server1 (3dSvarvL2.tar.gz)

3DSvarv Linux  Server2

3DSvarv Windows Server1 (3dSvarvW2.zip)

3DSvarv Windows  Server2

3DSvarv Android (3DSVARV-4.apk, se notering ovan)

 

Historia Frågesport år spel program

ANNO-F version 2
Anno-F är en frågesport om historia och årtal. Mera exakt om när en händelse inträffade. Frågorna är uppdelade i 4 avdelningar, där frågor ställs på lite olika sätt. Ronderna är 10 till 13 frågor långa. För att få ett så kallat kanon-resultat, så behövs i ronderna med 10 frågor, alla rätt. I den avdelningen som har 13 frågor gäller en viss procentsats.


Du kan läsa lite mera om ANNO-F HÄR. Det här är ett program med enbart svensk text.
Länkar:

Anno-F Linux Server1 (AnnoF2_Lin.tar.gz)

Anno-F Linux Server2

AnnoF Windows Server1 (AnnoF2_Win.zip)

Anno-F Windows Server2


Svenska tennstämplar Småländska mästare

MÄRKE OCH MÄSTARE (pdf)

Beskriver historien bakom det svenska systemet med stämpling av tenn. Dessutom listas mästare från skråtidens Småland.  Finns även i en version med engelsk text.

Länkar:

MochM.pdf (Svensk text)

MandM.pdf (Engelsk text)