Engelsk text.

 

 

Välkommen!
Detta är en kort presentation visande några program/appar (Pc, Android) och pdf-dokument skapade av Jan Lindström. Programmen är fria att använda, om du följer deras licens.

 

Bortsett från Pdf-dokument, så laddas filerna beskrivna här, ned från Koofr.net (se länkar nedan). När du klickat på en länk så ser du en lista med filer. Markera i rutan framför en eller flera och tryck på Download.

PC

Windows-versionerna kan köras på andra plattformar (Linux, Mac OS X, BSD och Solaris), med hjälp av Wine.

Alla paket för Linux eller Windows innehåller två versioner (32/64). Linux-programmen är byggda och testade på Debian- och Ubuntu-system.

Filerna  skickas komprimerade i antingen zip- eller tar.gz-format. Programmen behöver inte installeras och har små krav på systemen. De använder egen grafik och text. Vilket gör att de visas och agerar exakt lika. Under Linux behövs enbart X Window System (vanligen kallat Xlib, X11 eller bara X). Om ditt system endast har Wayland (möjlig arvtagare till Xlib), så finns där en X11-server, kallad Xwayland, vilken används till att köra dessa program.

ANDROID

För det första, Android är inte något jag prioriterar. De här apparna kan fungera för dig, eller kanske inte. Följande gäller:
* De har ingen åtkomst till övriga systemet.
* De kopplar inte upp sig mot nätet.
* De visar ingen reklam.
* Är inte begränsade på något sätt (förutsatt att de fungerar).
* Lägsta system Android 4.1.

De är inte publiserade på Play Store, så du får ladda ned dem från samma plats som mina övriga program. Var absolut säker på att du vet vad det innebär. Du hittar information om sideloading, unknown sources och independent app stores på nätet. Från Android 8.0 kan man ladda ned enstaka filer som inte kommer från Play Store. Känner du dig osäker, använd om möjligt dator-versionerna istället.

Trycksvarvning historia teknik

afTRYCK version 2.2

Trycksvarvning är ett avancerat och spektakulärt hantverk, med anor långt tillbaka i tiden. Programmet afTRYCK, handlar om just trycksvarvning. Det beskriver tekniken, utrustning och historia, på ett förhoppningvis hyfsat sätt.  Läs mera HÄR.

 

Version 2.2 har fått en ytterligare animation. Under avdelningen "Tryckning", har 2 avsnitt om sammanfogning ändrats. Android-appen har samma innehåll men ett annat utseende, se HÄR.

 

 LÄNK TILL NEDLADDNINGAR AV PROGRAM 

Välj där:

*afT22_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*afT22_Win3264.zip för Windows (32/64)

*afTRYCK22.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)

Trycksvarvning Trycksvarv 3d metal spinning lathe

3DSVARV version 3

Program som tar en sväng runt en trycksvarv i 3d-miljö. Kan ses som ett komplement till afTRYCK. Den text som finns inkluderad, är både på svenska och engelska. Denna version har uppdaterad grafik.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*3Dsvarv3_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*3Dsvarv3_Win3264.zip för Windows (32/64)

*3Dsvarv3.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)

Historia Frågesport quiz år spel program

ANNO-F version 2.2

Anno-F är en frågesport (quiz) om historia och årtal. Mera exakt om när en händelse inträffade. Frågorna är uppdelade i 4 avdelningar, där frågor ställs på lite olika sätt. Ronderna är 10 till 13 frågor långa. För att få ett så kallat kanon-resultat, så behövs i ronderna med 10 frågor, alla rätt. I den avdelningen som har 13 frågor gäller en viss procentsats.


Du kan läsa lite mera om ANNO-F HÄR. Det här är ett program med enbart svensk text.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

AnnoF22_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

AnnoF22_Win3264.zip för Windows (32/64)

 

Hultaby borg slott ruin slottsruin 3D Vetlanda

HULTABY version 2.2

Hultaby visar i 3D hur Hultaby borg eller residens (ofta numera kallat för slott), kan ha sett ut någon gång på 1300-talet. Idag är det en ruin strax utanför Vetlanda, Småland. Läs mera HÄR. Programmet finns  till Linux, Windows och Android. Denna version har uppdaterad grafik.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*Hultaby22_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*Hultaby22_Win3264.zip för Windows (32/64)

*Hultaby22.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)


SE-AEA Autogiro Cierva C30 3D

SE-AEA version 2

Är ett program om en autogiro modell Cierva C30. Det innehåller 2D- och 3D-bilder, samt med text på både svenska o engelska. Läs mera HÄR. Det finns till PC (Linux och Windows), samt som Android-app.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*Se-Aea2_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*Se-Aea2_Win3264.zip för Windows (32/64)

*Se-Aea2.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)

FFVS J22 3D

J22 version 2

FFVS J22 var ett svenskt jakt- och spaningsplan, utvecklat under 2:a världskriget. Det tillkom efter att köp utifrån misslyckats. Eftersom SAAB redan fullt utnyttjade sin kapacitet, så kom det att byggas i Flygvapnets (Flygförvaltningens) egen regi. Detta med hjälp av ca 500 underleverantörer.

Flygplanet presenteras här med bilder i 2D och 3D, samt med text på svenska o engelska. Se mera HÄR.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*J22-2_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*J22-2_Win3264.zip för Windows (32/64)

*J22-2.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)

Hove spel

HOVE VERSION B

Är ett enkelt spel där det gäller att sluta på exakt noll, när inga fler drag är möjliga. Du väljer att börja från 14-30 och med horisontell eller vertikal som aktiv spelare spelare. Bägge täcker 2 rutor i respektive riktning. Resultatet följer dock endast den aktiva.

För att förändra förutsättningarna lite så kan man ta bort någon av de 7 horisontella raderna. Man kan även dölja rutan i mitten. Detta har uppenbart ingen effekt ifall mitteraden redan avlägsnats.

 

Den här versionen har åtgärdat ett mindre fel.

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*HoveB_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*HoveB_Win3264.zip för Windows (32/64)

Brahehus slott ruin 3D

BRAHEHUS

Brahehus är en uppskattning av hur byggnaden vid Vättern en gång i tiden kan ha sett ut. Detta med hjälp av en 3D-modell. Läs mera  HÄR.

 

LÄNK TILL NEDLADDNINGAR

Välj där:

*Brahehus_Lin3264.tar.gz för Linux (32/64)

*Brahehus_Win3264.zip för Windows (32/64)

*Brahehus.apk för Android (Obs! var noga med att läsa avdelningen om Android ovan)

 

Svenska tennstämplar Småländska mästare

 

MÄRKE OCH MÄSTARE (PDF)

Beskriver historien bakom det svenska systemet med stämpling av tenn. Dessutom listas mästare från skråtidens Småland.  Finns även i en version med engelsk text.

Länkar:

MochM.pdf (Svensk text)

MandM.pdf (Engelsk text)

 

 


©Jan Lindström 2015-2020