SVEN  SK V   ERSION

 

     Mjukvaror som du hittar här:

  • afTRYCK beskriver hantverket trycksvarvning, dess historia, utrustningen och tekniken.
  • 3dsvarv visar en trycksvarv i 3D-miljö. Kan ses som ett komplement till afTRYCK.
  • Anno-F är en frågesport om historia och årtal. Mera exakt om när en händelse inträffade.

      Dessutom:

  • Märke och Mästare, ett pdf-dokument som beskriver de svenska tenn-stämplarnas historia.

 ENGLISH VERSION

 

      Softwares found in this site:

  • afTRYCK describes the craft metal spinning. You will take part of the history, equipment and technique behind this art by the lathe.
  • 3dsvarv shows an metal spinning lathe in a 3D-enviroment. Can be seen as a complement to afTRYCK.
  • Anno-F is a  quiz about historical events, or more precise when something happened. Text only in Swedish.

     And also:

  • Marks and Masters, a pdf-document about the history of Swedish pewter marks.