SVEN  SK V   ERSION

 

     Mjukvaror som du hittar här:

  • afTRYCK beskriver hantverket trycksvarvning, dess historia, utrustningen och tekniken.
  • 3dsvarv visar en trycksvarv i 3D-miljö. Kan ses som ett komplement till afTRYCK.
  • Anno-F är en frågesport om historia och årtal. Mera exakt om när en händelse inträffade.
  • Hultaby visar i 3D, hur Hultaby borg (ofta kallat för slott) en gång kan ha sett ut.

      Dessutom:

  • Märke och Mästare, ett pdf-dokument som beskriver de svenska tenn-stämplarnas historia.

 ENGLISH VERSION

 

      Softwares found in this site:

  • afTRYCK describes the craft metal spinning. You will take part of the history, equipment and technique behind this art by the lathe.
  • 3dsvarv shows an metal spinning lathe in a 3D-enviroment. Can be seen as a complement to afTRYCK.
  • Hultaby render in 3D, the Swedish castle Hultaby (14th century).

     And also:

  • Marks and Masters, a pdf-document about the history of Swedish pewter marks.