Hultaby borg slott ruin Vetlanda 3D

Hultaby visar i 3D hur Hultaby borg eller residens (ofta numera kallat för slott), kan ha sett ut någon gång på 1300-talet. Idag är det en ruin strax utanför Vetlanda, Småland.                                                                          

Programmet finns i versioner för Linux och Windows. Innehåll från detta program finns även i Android-appen JLs3D. Du kan ladda ner dem HÄR.

 

HULTABY BORG

Hultaby, eller Hultaboda ö, är idag en ruin strax väster om Vetlanda. Genom naturlig landhöjning, samt av människor skapade sjösänkningar, så existerar åtminstone numera, ingen ö. Bygget påbörjades någon gång kring 1200-talets mitt. Den brändes ned under de oroliga åren, seklet efter. Om man skall kalla Hultaby för borg eller residens, är ovisst. Det senare är kanske mera korrekt.

I vart fall så består huvuddelen av en 30x28 meter, till ytan stor platå. Den är byggd kring en naturlig klippa. Murarna har till större del varit kallmurade. Men delar, har vid något tillfälle, förstärkts med bruk. Detta gäller området mellan portarna, samt kring tornkällaren. Denna med murar upp till 4-5 meter höga skapelse, var inte den enda byggnaden på Hultaby. Omkring låg 10-tals hus av trä, använda för olika sysslor, samt som bostäder.

Man ska nog inte jämföra med kungliga fästningar, eller för den delen de som byggdes av feodalherrar, nere på kontinenten. Feodalismen fick aldrig riktigt fäste i Svea rike. Det här var en privat anläggning, i trakter som än idag domineras av djupa skogar och många sjöar.

 

SUNESSON

Den person som förknippas med Hultaby, bar namnet Erengisle Sunesson. Hans far var Sune Jonsson, från vilken Erengisle troligen ärvt Hultaby. Han var riddare från 1344, och riksråd 1350. Han verkade i en orolig tid och kom att bli inblandad i kampen om kronan.

När kung Magnus Erikssons son Erik, gjorde uppror stödde han denne. Erik dog dock redan som 20-åring. Erengisle blev landsförvisad och deltog i försöket att få Albrekt av Mecklenburg som svensk regent. Han bytte sedan sida och stred länge emot Albrekt. Under dessa strider bränndes troligen Hultaby ned. Runt 1370 så skedde till slut en försoning, men Erengisle deltog dock i rådet som begränsade kung Albrekts makt 1371.

Genom sin andra hustru, den norska Annot, så fick han även plats i Norges riksråd. Hennes far Malise bar titeln jarl av Orkneyöarna. Något som ärvdes av Erengilse 1353. Det var dock en tom titel, då ingen makt över öarna fanns i verkligheten. Han var troligen aldrig där. Erengisle dog 1392 och ligger begraven i Vadstena kloster. I testamentet nämns Hultaby.

 

TOLKNING

Det här är min syn på hur Hultaby borg en gång såg ut. Det är knappast någon exakt avbildning. Jag har egentligen inga expertkunskaper i ryggen, annat än ett visst intresse för historia. För övrigt, kan nog ingen annan nu levande, i detalj beskriva byggnadsverket. Så ta det för vad det är, en försiktig men fri tolkning.

När borgen började restaureras på 1930-talet, så var murarna ganska förfallna. Själva formen på platån borde dock vara ganska säker. Det relativt höga torn som man föreställt sig, skulle kräva ett rejält fundament. Något sådant verkar dock inte ha funnits. Oavsett om det som finns kvar varit en brunn eller en källare, eller något helt annat, så borde det ha haft något över sig. Som kompromiss har jag skapat en lägre rund byggnad. Själva huset var i 3 sammanbyggda sektioner. Jag har valt att göra de mindre, successivt lägre.

Trappen i kortändan har jag lagt till. En byggnad av denna storleken borde haft fler ingångar. Om portarna varit försedda med valv i trä är tveksamt. Mycket spik har dock hittats vid den mindre ingången. Till slut kan man fråga sig om det funnits någon pallisad av trä. Om inte så var troligen murkanten bara 0.5 meter hög. Hultaby var knappast något fort, men existerade under oroliga tider. För att ge vidgade vyer, så kan du slå på/av visningen av en pallisad, med en knapp i menyn.

 

TILLBAKA

 

 

 

©Jan Lindström 2017-2021