Brahehus slott ruin 3D

BRAHEHUS

Brahehus är en uppskattning av hur byggnaden vid Vättern en gång i tiden kan ha sett ut.

 

Programmet finns i versioner till Linux och Windows. Innehåll från detta program finns även i Android-appen JLs3D. Laddas ned HÄR.


BRAHE

Brahe blev Sveriges första grevliga ätt år 1561, med grevskapet Visingsborg. Knutna till skapandet av Brahehus var Per Brahe den yngre, samt hans första maka Kristina Katarina Gustavsdotter Stenbock. Hon ska ha haft ett lättsamt sätt och träffat Per vid kungliga hovet. Vilket i stort sett är vad man kan få reda på. Om Per finns det givetvis mera. Han blev 1628 överste vid Smålands Regemente Till Häst. Deltog 1630 stridande i 30-åriga
kriget. Efter Gustav II Adolfs död, åter i Tyskland, nu som administratör (nära Axel Oxenstierna). Under perioderna 1637-41 samt 1648-54, var han generalguvenör i Finland. Brahestad (Raahe) är döpt efter honom. Var under lång tid riksdrots. Före 1660 innebar detta ledare av Svea Hovrätt. Senare blev titeln en slags justitieminister för hela riket.

Politiskt drev han tesen att Kronan inte skulle beskatta jord o egendom, utan istället lägga skatterna på handel och tullar. Trots att han var ytterst ståndsmedveten, har han av sin samtids skrifter fått ett gott rykte. Vad vanligt folk tyckte om honom är nog svårare att veta. Han hann avlida (1680), innan reduktionen slog till och överförde Brahehus i kronans ägo 1681.
 

BRAHEHUS

Vilka som verkligen byggde Brahehus lades nog inge större vikt vid på den tiden, och blir än svårare att veta idag. Arbetet med målning inne o ute, lär dock ha utförts under ledning av en Johan Johansson Werner. Trots läget som knappast är passande för stadigvarande boende, så lär bygget ha varit avsett som änkesäte. Representation och propaganda måste dock också ha varit skäl nog. Vyn över Vättern slår det mesta. Färdigbyggt i början på 1650-talet. Då var redan Kristina död. En brand startade 1708 i Uppgränna, och spred sig upp till Brahehus, vilket skapade dagens ruin. Restaurerings- och konserverings- arbeten har skett på platsen i omgångar, med start från 1911.

Själva grundkonstruktionen och dess dimensioner är ganska klar. När det gäller detaljer så kan man aldrig så noga veta. Kopparstick från Suecia Antiqua är inte att lita på. Att skapa 3D-modeller tar tid och i det här fallet är det också omöjligt att exakt veta hur Brahehus såg ut. Förhoppningsvis kan modellen ge en viss uppfattning om dåtidens utseende, men den är inte avsedd att i detalj vara precis.
 

KRONAN OCH ADELN

Alsnö stadga undertecknades av Magnus Ladulås 1280, eller åren strax därefter. Bland övrigt innehåll gavs skattebefrielse till kungens och biskoparnas närmaste män. Därtill även för de som kunde hålla en ryttare med rustning och stridshäst, tillgängliga för kungen. Ett frälse hade formellt skapats. Bönderna blev dock inte livegna på samma sätt som skedde i andra delar av Europa. Adeln blev ett eget stånd i framtidens riksdagar, tillsammans med bönder, borgare o präster.

Med tiden kom kronan att sälja gods till adeln, ofta förmånligt. I tider av krig eller andra kriser var det kanske enda möjligheten att komma över kontanter. Detta skedde särskilt under Gustav II Adolfs och hans dotters förmyndarregerings tid. Men gav dock upphov till befogad kritik, inte minst från bönderna. Politiken blev till slut ohållbar, vilket ledde till reduktionerna under Karl XI. Detta drabbade Brahehus 1681, något som Per Brahe slapp uppleva. Noterbart är att kungen ibland inte drog sig för rent olagliga metoder för att driva in egendom. Men sympatierna för adeln var nog inte stor bland vanligt folk.

TILLBAKA

 


©Jan Lindström 2019-2022