FFVS J22 3D

J22


Är ett program om det svenska jakt- och spanings-planet FFVS J22.
Du kan ladda ned det HÄR.BAKGRUND


Sett till konstruktion av jaktplan, medförde 1930-talets mitt, ett stort steg framåt. Biplan blev monoplan, de fick infällbara landställ, täckta huvar och ställbara propellrar mm. Douhets teorier om bombplanets överlägsenhet, kom definitivt på skam. I Sverige hade man efter mycken vånda, bestämt att den första hela jaktflottiljen skulle byggas. 1937 anskaffades Gloster Gladiator (J8), för detta syfte. Ett plan med trevliga egenskaper, men ett biplan med fast landningsställ.

När vinden från det annalkande kriget började kännas, blev det snabbt många kunder till de jaktplan som erbjöds på marknaden. Sverige lyckades beställa från USA och 60 P-35 (J-9) erhölls, innan Roosevelt lade embargo på resten. Från Italien kom Reggiane 2000 (J20) och Fiat CR42 (J11). Det första ett plan med hyfsade prestanda, men av sämre tillverkning. Det andra ett rent nödköp, de 12 första från början avsedda som
hjälp till Finland.

J22 var ett projekt avsett att ta till om köp utifrån misslyckades, vilket i övrigt blev fallet. SAAB var för sin del fullt upptagna med sina egna B17, B18 och J21. Samt därtill licenstillverkning av B5 och SK14.


FFVS J22

Konstruktören Bo Lundberg började rita på 22:an 1940, när han var stationerad i USA. Förutsättningen var att undvika aluminium. SAAB använde i stort sett det som fanns i Sverige.

Att bygga av stål och trä var inget nytt. Då ofta en kropp av stålrör och vingar av trä. J22 kom dock att framställas med ett stålskelett täckt av träpaneler. Den senare patenterade metoden att montera dessa paneler, medgav en viss flexilitet. Vilket var en fördel då inte minst trä kan röra sig och hål passa sämre. Skarvarna mellan träpanelerna täcktes med tygremsor. Att vingbalken blev rak var av stor vikt, därför svetsades den fastsatt i en särskild vattenkyld ställning. Landstället fälldes in genom att det roterade kring sin egen axel, för att sedan fällas bakåt in i kroppen. Detta gav en stark vinge, men en smal spårvidd. Rodren var av en stålstomme, klädda med tyg. Motorn var en Twin Wasp (original eller kopierad) på 1065 hk. Den satt bland annat också i J9, vilken var ungefär 100 km/t långsammare. Dubbla luftmotståndet.

Projekt J22 aktiverades februari 1941, första provflygningen skedde september 1942, leveranser påbörjades oktober 1943.


DATA


Längd: 7.8 m. Spännvidd: 10 m.
Vikt Tom: 2000-2020 kg. Strid: 2760-2835 kg.
Maxhastighet: 560-580 km/t. Marschhastighet: 500 km/t.
Topphöjd (enligt tillverkare): 9300 m.
Motor:
Pratt&Whitney Twin Wasp. 14 cyl. luftkyld stjärnmotor.
1065 hk vid 2550 varv per minut.

Byggd i 3 versioner:
J22-1:
Beväpning: 2/13.2 mm akan (kanoner). 2/7.9 mm ksp.
J22-2:
Beväpning: 4/13.2 mm akan.
Modifierad vinge.
S22-3:
Spaningsversion med kameror.

Det här avbildade flygplanet var unikt. Det startade som en J22-1 (tillverkningsnummer 22143). Användes sedan som prototyp för J22-2 och blev då 22221. Det visas här som Röd B från F10 (Ängelholm).

 

En bevarad J22:a på Flygvapenmuseum, Malmslätt (Linköping).

Svenska Möbelfabriken i Bodafors (Småland), var en av två fabriker som tillverkade träpanelerna till J22:an. Materialet var finsk björkplywood. En produkt som våra östliga grannar varit ganska framgångsrika med. För att montera panelerna på stålskelettet, utvecklade Lundberg ett system för montering som hade en viss inbyggd flexibilitet (patenterat). Trä rör sig som bekant både av fukt och värme. Kraven på toleranser vid tillverkning bör dessutom ha blivit något mindre. Skarvarna på monterade paneler doldes med påklistrade tygremsor. Hans patenterade metod kom dock aldrig mera att användas för flygplan. Långt senare propagerade Lundberg för att i modern tappning åter använda liknande löstagbara paneler på flygplan. Nu dock i form av komposit i kolfiber.

Bild ovan och den korta text som följer är det enda om J22 som fanns i "Flygboken" (pocket) från 1945.

Det nya svenska jaktplanet J22, nyligen konstruerat av den framstående flygplanskonstruktören, flygdirektör Bo Lundberg. Data och prestanda äro ännu ej offentliggjorda, men maskinen står på toppen av vad som kan presteras.

Bilden visar en karikatyr av J22 från 1946. Möjligen inspirerad av påståendet att flygplanet var världens snabbaste, i förhållande till motorstyrkan. En annan mera humoristisk variant, berättade att den var snabbast i förhållande till landningsställets spårvidd.

J22 presenterad i en annan pocketbok "Svensk Flygkalender 1946".

Bild publiserad i tidningen Foto 7/1945. Fotograf var Bo Dahlin, bilden
döpt till "Ovan molnen".

Reklam för den svensktillverkade kopian av Twin Wasp (motorn i J22).

Svensk Twin Wasp i motorbock för prov.

Följande flottiljer har haft J22 i sina led:

F3 Malmslätt
1945-46 användes ett antal J22 konverterade till spaningsplan. 1948 blev F3 en jaktflottilj och fick då åter J22. Dessa användes tills typen avvecklades 1950-52. Det fanns då något som kallades Q-planen. Vilken gick ut på att snabbast möjligt fasa ut äldre flygplan. J22 ersattes av J28 Vampire.

F5 Ljungbyhed
Detta var en ren skolflottilj, men ett antal J22:or lånades under en ganska kort tid 1947-48 ut från F13. Dessa användes till avancerad träning för lärarna. J26 Mustang tog senare över.

F8 Barkaby
Under kriget hade man använt J9 (Seversky P-35). Från 1945-1950 användes sedan J22. Dessa avlöstes av J28 Vampire.

F9 Säve
Denna flottilj var först med att erhålla J22 1943. Dess föregångare var nödköpet J11 (Fiat Cr 42). Mycket av utprovningen i tjänst skedde här. 1945-46 ersattes alla divisioner på flottiljen med J21A.

F10 Ängelholm
F10 hade under stor del av kriget haft J20 (Regianne Re 2000). Flottiljen fick beroende på läge, ta mycket av incidentberedskapen. Detta tillsammans med tveksam byggkvalitet, gjorde att det var slitna flygplan som ersattes med J22 1945. Från 1951 ersattes i sin tur 22:an med J21R, Sveriges första inhemskt konstruerade jetflygplan.

F13 Norrköping
Som ny flottilj 1944 fick man J22. 1946 tog man steget in i jetåldern med J28 Vampire.

F16 Uppsala
1944 blev F16 den andra flottiljen att erhålla J22. Tidigare hade man använt J8 Gladiator. Dessa mera att för att ha något att komma igång och öva med. Redan 1945 tog J26 Mustang över.

F18 Tullinge
Från starten 1946 fick man J22. 1950 ersatte J28 Vampire. De flesta av deras 22:or skrotades då.

 

TILLBAKA

 

©Jan Lindström 2019-2024