JERNBODEN

Detta är en pdf-fil med ett par 3D-bilder av ett hus vid Vetlanda torg. Tidsperioden kring sekelskiftet 1900. Kan laddas ned HÄR.

 

Bilden som använts som grund till dessa 3D-bilder, lär ha tagits den 11 juni 1902, vid en marknadsdag i Vetlanda (då Hvetlanda). Detta av fotograf Nanny Ekström. Det finns dock ytterligare ett foto, taget i lite annan vinkel och där de då levande har flyttat på sig. I övrigt är det uppenbart att fotografiet är från samma dag, men årtalet uppges vara 1896. Nanny kom från Oskarshamn 1895, blev då fotografibiträde och sin egen 1902. På ett tredje kort visas torget i vintrig skrud. Huset som här är av intresse har blivit längre. Söderkvists mjölaffär och färgare Winell har försvunnit, Jernboden utökat. Fasadens dekor har blivit mera påkostad, en balkong i hörnan har tillkommit. Allt uppenbart senare, men bilden daterad till sekelskiftet 1900. Vilket gör fotografiernas årtal något osäkra.

Gustaf Adolf Wictorin (1860-1905), levde ivartfall inte så länge efter bildernas tillkomst. Claes August Winell (1829-1927), blev dock nästan 3-siffrig. 3D-modellen visar här endast fasaden mot torget. En bild vinklad 30° uppifrån och en i markplan. I verkligheten går fastigheten runt högra hörnet. Husets utseende cirka 1900, vinner utan konkurrens, mot dagens.

 

Svenska tennstämplar

MÄRKE OCH MÄSTARE (PDF)

Beskriver historien bakom det svenska systemet med stämpling av tenn. Dessutom listas mästare från skråtidens Småland.  Finns även i en version med engelsk text.

Länkar:

MochM.pdf (Svensk text)

MandM.pdf (Engelsk text)

 

 

TILLBAKA

 


 

 


©Jan Lindström 2015-2022